Na kongresu European Orthodontic Society 2010 (EOS) smo pripravili integrirani sistem 17 naprav Multidata in strežnika za deljenje informacij.

86. kongres se je odvijal v Portorožu od 15 do 19 junija 2010. Zaradi prostorske stiske je bila predstavitev strokovnih študij v obliki tiskanih posterjev praktično nemogoča.

Kongres je izkoristil sistem 17 naprav Multidata ter tako omogočil predstavitev 438 strokovnih študij, ki bi jih morali v nasprotnem primeru natisniti. To pa bi pomenilo več kot 300 tekočih metrov tiskovin.

Kot dodano vrednost si je bilo na vsaki napravi možno ogledati aktualni programski urnik, tlorisne načrte kongresnega centra, ter natančno lokacijo vseh 94 razstavljavcev.

Izvedena anketa je pokazala, da je odziv udeležencev kongresa več kot pozitiven. 94% udeležencev je predstavitev strokovnih študij na sistemu Multidata označilo za boljšo alternativo.