Vsakemu obiskovalcu objekta ali poslovnega kompleksa zagotavlja enostaven napreden in pregleden vmesnik, kjer so na voljo vsi ključni podatki o posameznem podjetju, ki se nahaja na izbrani lokaciji.
APLIKACIJA MULTIDATA JE RAZDELJENA NA TRI KLJUČNE SEGMENTE
01
Ponuja hitre informacije o podjetjih, ki poslujejo v objektu. (Naziv podjetja, oddelek/sektor, lokacija ter indikator, ki nakazuje, kdaj so v podjetju uradne ure). Posebno vrednost pa daje napravi tudi prikaz evakuacijskega načrta stavbe oz. kompleksa.
02
Je namenjen predvajanju video vsebin. Možnost urejanja video vsebin je dodeljena administratorju oziroma glede na dogovor, upravniku poslovne stavbe ali kompleksa. Na ta način zagotovimo urejen in kontroliran prikaz video vsebin.
03
Je namenjeno prikazu izbranih podatkov. Podatki zajemajo uradne ure podjetja, opis lokacije podjetja, kontaktne podatke, opis podjetja. Poleg navajanja omenjenih podatkov ponuja aplikacija vsakemu podjetju možnost objave promocijskih vsebin v slikovni in tekstovni obliki. V kolikor se zaslona naprave v določenem času nihče ne dotakne, se v tem polju predvajajo slikovna obvestila, ki jih ureja administrator.
MultiDATA_1-FLAT
Naprava Multidata zagotavlja pregleden ekran visoke ločljivosti diagonale 52˝ oz. 132 cm.

Ekran je občutljiv na dotik, kar uporabniku omogoča preprosto upravljanje, podobno, kot jo poznamo na pametnih telefonih.

Preprost vmesnik za urejanje vsebin je dodtopen na vseh napravah, ki se lahko povezujejo v brezžično omrežje in dostopajo do spleta (Prenosni računalnik, tablica, mobilnik).

Mogoča je prilagoditev zunanjega izgleda naprave in prilagoditev prikaza skladno celostni grafični podobi ponudnika.

Sistem vsebuje brezžično dostopno točko do spleta.