Velike razstavne površine potrebujejo dober sistem obveščanja obiskovalcev. Razvili smo sistem, ki prikazuje celotne razstavne površine. Sistem omogoča prikaz razstavljavcev in lokacij na podlagi različnih filtrov omogoča pa tudi iskanje po besedi. Podroben pogled izbire prikazuje ključne podatke razstavljavca: naziv, opis, kontaktne podatke ter označeno lokacijo razstavljavca. Aplikacija prikazuje tudi seznam vseh razstavljenih plovil s ključnimi podatki, programki urnik, aktualne novice,…
Kot dodano vrednost sistem omogoča prikaz video in slikovnih sporočil.

Posamezna naprava vse podatke pridobiva preko spletne strani in jih shrani v lokalni pomnilnik. Na ta način zagotovimo ažurnost informacij, ter nemoteno delovanje sistema kljub morebitnem izpadu internetne povezave.